Aktualitások

2000.05.14
Történelmi tűzvédelem

Történelmi tűzvédelem

A társadalomban az embereknek mindig is megvoltak a saját feladataik. Mindig szükség volt arra, hogy legyenek emberek, akik hordozói bizonyos jogoknak és kötelezettségeknek is. Ilyen kötelezettsége az embereknek a tűz elleni védekezés is, amelyre írásos emlékeket már a középkortól is találhatunk, habár vélhetően már sokkal korábban is lehettek ilyen jellegű szabályozások.

A tűzvédelmi szakvizsgára felkészítés során előkerülhet a tűzrendészet történelme is, amelynek során a vizsgázni kívánó megismerkedhet az első tűzvédelmi szabályszerűségekkel. Először a középkorból találhatunk írásos rendelkezéseket. A nagyobb városokban szabályokba volt lefektetve, hogy a polgároknak kötelessége védekezni a tűz ellen, és eloltani a keletkezett tüzet. A londoni polgármester már 1189-ben rendeletet adott ki, miszerint a polgároknak pedig házaikat tűzálló anyagból kell, felépítsék. Ennek értelmében az építőanyag nem lehetett fa. 1212-től pedig a háztetők sem készülhettek szalmából, nádból vagy sásból. Augsburgban 1276-ban kötelezték a fuvarosokat arra, hogy tűz esetén vizet szállítsanak hordókban a tűz helyszínére. Bécsben pedig 1278-ban a kisiparosokat is kötelezték a tűzoltásra. A 15. századtól már egész Németországban találhatók voltak részletes előírások a tűz és az továbbterjedésének a megelőzését illetően. Ezek közül jelentősnek nevezhető a tűzfalak kiépítésének az előírása, amely 1586-ban történt meg.

Láthatjuk tehát, hogy a tűzvédelem nem egy újkeletű kezdeményezés. Az emberek már évszázadokkal korábban rájöttek, hogy igenis érdemes védekezni a tűz kialakulása ellen, hiszen ezáltal vagyontárgyak és emberéletek is megmenthetőek. A mai modern társadalomban tehát egyszerűen elfogadhatatlan, hogy ne tegyünk meg mindent, amit lehet a tűz elkerülése érdekében.

Honlap készítés