Oktatás - Munkavédelmi képviselő képzés - Tűzvédelmi szakvizsga

Oktatás

A FELNŐTTKÉPZÉS BEMUTATÁSA

A Menedzser Iroda Kft. 2018. március 19-től felnőttképzési engedéllyel rendelkezik, E-001744/2018 nyilvántartásba vételi számon.

„Társaságunk rendelkezik az NSZFH ajánlási listájában szereplő programszakértővel - OKJ szakmacsoporton belül: egyéb szolgáltatások, közszolgálat . Továbbá, vezetőségünk tagjának Felnőttképzési szakértői tevékenység folytatására is van jogosultsága, Felnőttképzési igazgatás szakterületre. Fentiek alapján vállaljuk felnőttképzési tevékenységet folytató intézményeknek képzési programok előminősítését.”

 

Oktatási programunk keretein belül vállalunk:

 • választott munkavédelmi képviselő képzés
 • választott munkavédelmi képviselő továbbképzés
 • tűzvédelmi szakvizsga felkészítés és vizsgáztatás.

 

Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés:

A Nyíregyházán és térségében megjelenő munkaerő-piaci igényeket szolgálva részt veszünk felnőttképzés keretében a szakképzett munkaerő biztosításában, mellyel hozzájárulunk a vállalkozások versenyképes működéséhez. Együttműködésben partnereinkkel, kiváló szakmai felkészültséggel, helyi erőforrások bevonásával közreműködünk a munkavédelemhez és tűzvédelemhez kapcsolódó szakmák képzésében. A Menedzser Iroda Kft. felnőttképzési tevékenységét a mindenkori, aktuális jogszabályoknak megfelelően végzi.

Székhelyünkön található oktatóteremmel rendelkezünk, amely rendelkezik az elméleti oktatás nyújtásához szükséges feltételekkel, de igény szerint bármelyik képzésünket cégekhez történő kihelyezés keretében is megszervezzük.

 

VÁLASZTOTT MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ KÉPZÉS

Programengedély szám: E-001744/2018/D001

(Nem OKJ-s, engedélyezett "D"-körös képzés.)

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény 70/A §-a szerint a legalább 50 főt foglalkoztató munkáltatónál munkavédelmi képviselőt kell választani (az 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál is lehet választani munkavédelmi képviselőt). A megválasztott munkavédelmi képviselőt a törvény előírásai szerint a megválasztást követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, azt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben kell részesíteni. A Munkavédelmi Hatóság a képviselők képzéséről szóló dokumentumokat az ellenőrzés keretében vizsgálja.

A Menedzser Iroda Kft. szakértő által minősített és engedélyezett képzési programmal rendelkezik:

 • Választott munkavédelmi képviselő képzés (16 óra)

mely alapján vállalja, hogy megrendelést követően szerződést köt és oktatási ütemtervet készít a választott munkavédelmi képviselők képzésének megvalósításához. A képzés befejeztével tanúsítványt adunk ki a hallgatók részére.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy az alapképzés díja: 40.000,- Ft/fő, a díj tartalmazza a tanfolyam, segédanyagait és a tanúsítvány kiadásának költségeit.

A képzés időpontja: kellő számú jelentkező esetén. A képzés helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 62. Menedzser Iroda Kft. oktatóterme, vagy igény szerint kihelyezett helyszínen.

JELENTKEZÉSI LAP


VÁLASZTOTT MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ TOVÁBBKÉPZÉS

Programengedély szám: E-001744/2018/D002

(Nem OKJ-s, engedélyezett "D"-körös képzés.)

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény 70/A §-a szerint a legalább 50 főt foglalkoztató munkáltatónál munkavédelmi képviselőt kell választani (az 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál is lehet választani munkavédelmi képviselőt). A megválasztott munkavédelmi képviselőt a törvény előírásai szerint a megválasztást követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, azt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben kell részesíteni. A Munkavédelmi Hatóság a képviselők képzéséről szóló dokumentumokat az ellenőrzés keretében vizsgálja.

A Menedzser Iroda Kft. szakértő által minősített képzési programokkal rendelkezik:

 • Választott munkavédelmi képviselő továbbképzése (8 óra)

mely alapján vállalja, hogy megrendelést követően szerződést köt, és oktatási ütemtervet készít a választott munkavédelmi képviselők képzésének megvalósításához.

A képzési programunk tematikája a Munkaügyi Közlönyben megjelent OÉT Munkavédelmi Bizottsági ajánlása alapján került kialakításra, elfogadásra. A képzés befejeztével tanúsítványt adunk ki a hallgatók részére.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy az alapképzés díja: 20.000,- Ft/fő, a díj tartalmazza a tanfolyam, segédanyagait és a tanúsítvány kiadásának költségeit. A képzés időpontja: kellő számú jelentkező esetén. A képzés helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 62. Menedzser Iroda Kft. oktatóterme, vagy igény szerint kihelyezett helyszínen.

JELENTKEZÉSI LAP

 

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA FELKÉSZÍTÉS - TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA

(Egyéb képzés.)

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011 (XII. 7.) BM rendelet alapján felkészítést és vizsgáztatást regisztrációs szervezet és oktatásszervező végezhet.

A Menedzser Iroda Kft-t a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a SZ032/1-2-3-5/15/2018 regisztrációs számon tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezőjeként regisztrálta.


Cégünk az alábbi munkakörökben jogosult szakvizsga szervezésére:

 • Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
 • Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
 • Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
 • Tűzoltó vízforrások felülvizsgálatát végzők


A Menedzser Iroda Kft. tűzvédelmi szakvizsgára történő felkészítést és vizsgát szervez Nyíregyházán, illetve amennyiben egy cégtől egy munkakörön belül legalább 10 fő jelentkezik, a tanfolyamot az Önök által megjelölt képzési helyszínen történő lebonyolítással is vállaljuk. Szolgáltatásunk tartalmazza a felkészüléshez szükséges vizsgaanyagot, a vizsgáztatás és az oklevél költségét.

JELENTKEZÉSI LAP

KÉPZÉSEINK MENNYISÉGI, MINŐSÉGI MUTATÓI

A tanfolyami résztvevők célcsoportja: a térségben működő cégek dolgozóinak általános képzését végezzük (választott munkavédelmi képviselők képzése, továbbképzése). 2018-ban eddig egy csoportot indítottunk, választott munkavédelmi képviselők alapképzéséből. A tanfolyamokat önköltséges vagy munkáltató által finanszírozott megoldásokkal szervezzük.

 

MINŐSÉGPOLITIKA

 • Tevékenységünk minőségbiztosítási rendszerét és a szakmai munka eredményességét folyamatosan mérjük és tökéletesítjük, felelősséget vállalva mind vezetői, mind munkavállalói szinten a rendszer működtetéséért és fejlesztéséért;
 • A rendszer teljesítményét és a minőségcélok teljesülését rendszeresen értékeljük az intézmény vezetőségének bevonásával;
 • A minőségpolitikában és a vezetőségi átvizsgálásban megfogalmazott célok megvalósításához rendelkezésre bocsátjuk a szükséges erőforrásokat;
 • Figyelembe vesszük és kielégítjük a képzésben részt vevők, a munkáltatók, a munkatársak és az oktatók felnőttképzéssel kapcsolatos igényeit, valamint az elégedettségmérésen és a helyesbítő tevékenységeken keresztül figyelembe vesszük és beépítjük a képzésben résztvevők véleményét a minőségbiztosítás megvalósításába.

 

Célunk megfelelni a hatályos jogszabályi és szakmai előírásoknak. Ennek előfeltétele az általunk biztosított tevékenységek szabályozott, ellenőrzött és felügyelt végrehajtása.

Stratégiánk ügyfeleink igényeinek és a kapcsolódó képzési szolgáltatásainknak legjobb minőségben történő kielégítése, olyan kompetenciák közvetítése, amelyek elsajátításával a résztvevők magas szinten képesek megfelelni a követelményeknek és a szakmai kihívásoknak.

Munkatársainktól és a tevékenységünkbe bevont partnereinktől elvárjuk a megkívánt minőségszint folyamatos biztosítását, valamint minőségjavulást eredményező intézkedések felvetését, megvitatását és végrehajtását. Minőségpolitikánk alapja az ügyfél elégedettsége, ezért rendszeresen felmérjük ügyfeleink elégedettségét és visszajelzéseik alapján folyamatosan fejlesztjük, javítjuk tevékenységünket. Az eredményességet jól képzett, elkötelezett munkatársakkal, megfelelő tárgyi és személyi feltételek biztosításával növeljük.

 

Nyíregyháza, 2021. 01.01.

Ügyfélszolgálati idő, ügyfélszolgálatunk elérhetősége: lásd "kapcsolat" menüpont alatt.

Nyíregyháza, 2018. február 1.

Mandrik István

ügyvezető igazgató

Munkavédelmi képviselő képzés jeletkezési lap
Munkavédelmi képviselő képzés jeletkezési lap
Tűzvédelmi szakvizsga jelentkezési lap
Tűzvédelmi szakvizsga jelentkezési lap
Felnőttképzési engedély 1/2.
Felnőttképzési engedély 1/2.
Felnőttképzési engedély 2/2.
Felnőttképzési engedély 2/2.
Programszakértői engedély
Programszakértői engedély
Honlap készítés