Oktatás - Munkavédelmi képviselő képzés - Tűzvédelmi szakvizsga

Oktatás

A FELNŐTTKÉPZÉS BEMUTATÁSA

A Menedzser Iroda Kft. 2018. március 19-től felnőttképzési engedéllyel rendelkezik, E-001744/2018 nyilvántartásba vételi számon.

„Társaságunk rendelkezik az NSZFH ajánlási listájában szereplő programszakértővel - OKJ szakmacsoporton belül: egyéb szolgáltatások, közszolgálat . Továbbá, vezetőségünk tagjának Felnőttképzési szakértői tevékenység folytatására is van jogosultsága, Felnőttképzési igazgatás szakterületre. Fentiek alapján vállaljuk felnőttképzési tevékenységet folytató intézményeknek képzési programok előminősítését.”

 

Oktatási programunk keretein belül vállalunk:

 • választott munkavédelmi képviselő képzés
 • választott munkavédelmi képviselő továbbképzés
 • tűzvédelmi szakvizsga felkészítés és vizsgáztatás.

 

Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés:

A Nyíregyházán és térségében megjelenő munkaerő-piaci igényeket szolgálva részt veszünk felnőttképzés keretében a szakképzett munkaerő biztosításában, mellyel hozzájárulunk a vállalkozások versenyképes működéséhez. Együttműködésben partnereinkkel, kiváló szakmai felkészültséggel, helyi erőforrások bevonásával közreműködünk a munkavédelemhez és tűzvédelemhez kapcsolódó szakmák képzésében. A Menedzser Iroda Kft. felnőttképzési tevékenységét a mindenkori, aktuális jogszabályoknak megfelelően végzi.

Székhelyünkön található oktatóteremmel rendelkezünk, amely rendelkezik az elméleti oktatás nyújtásához szükséges feltételekkel, de igény szerint bármelyik képzésünket cégekhez történő kihelyezés keretében is megszervezzük.

 

VÁLASZTOTT MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ KÉPZÉS

Programengedély szám: E-001744/2018/D001

(Nem OKJ-s, engedélyezett "D"-körös képzés.)

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény 70/A §-a szerint a legalább 50 főt foglalkoztató munkáltatónál munkavédelmi képviselőt kell választani (az 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál is lehet választani munkavédelmi képviselőt). A megválasztott munkavédelmi képviselőt a törvény előírásai szerint a megválasztást követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, azt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben kell részesíteni. A Munkavédelmi Hatóság a képviselők képzéséről szóló dokumentumokat az ellenőrzés keretében vizsgálja.

A Menedzser Iroda Kft. szakértő által minősített és engedélyezett képzési programmal rendelkezik:

 • Választott munkavédelmi képviselő képzés (16 óra)

mely alapján vállalja, hogy megrendelést követően szerződést köt és oktatási ütemtervet készít a választott munkavédelmi képviselők képzésének megvalósításához. A képzés befejeztével tanúsítványt adunk ki a hallgatók részére.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy az alapképzés díja: 40.000,- Ft/fő, a díj tartalmazza a tanfolyam, segédanyagait és a tanúsítvány kiadásának költségeit.

A képzés időpontja: kellő számú jelentkező esetén. A képzés helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 62. Menedzser Iroda Kft. oktatóterme, vagy igény szerint kihelyezett helyszínen.

JELENTKEZÉSI LAP


VÁLASZTOTT MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ TOVÁBBKÉPZÉS

Programengedély szám: E-001744/2018/D002

(Nem OKJ-s, engedélyezett "D"-körös képzés.)

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény 70/A §-a szerint a legalább 50 főt foglalkoztató munkáltatónál munkavédelmi képviselőt kell választani (az 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál is lehet választani munkavédelmi képviselőt). A megválasztott munkavédelmi képviselőt a törvény előírásai szerint a megválasztást követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, azt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben kell részesíteni. A Munkavédelmi Hatóság a képviselők képzéséről szóló dokumentumokat az ellenőrzés keretében vizsgálja.

A Menedzser Iroda Kft. szakértő által minősített képzési programokkal rendelkezik:

 • Választott munkavédelmi képviselő továbbképzése (8 óra)

mely alapján vállalja, hogy megrendelést követően szerződést köt, és oktatási ütemtervet készít a választott munkavédelmi képviselők képzésének megvalósításához.

A képzési programunk tematikája a Munkaügyi Közlönyben megjelent OÉT Munkavédelmi Bizottsági ajánlása alapján került kialakításra, elfogadásra. A képzés befejeztével tanúsítványt adunk ki a hallgatók részére.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy az alapképzés díja: 20.000,- Ft/fő, a díj tartalmazza a tanfolyam, segédanyagait és a tanúsítvány kiadásának költségeit. A képzés időpontja: kellő számú jelentkező esetén. A képzés helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 62. Menedzser Iroda Kft. oktatóterme, vagy igény szerint kihelyezett helyszínen.

JELENTKEZÉSI LAP

 

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA FELKÉSZÍTÉS - TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA

(Egyéb képzés.)

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011 (XII. 7.) BM rendelet alapján felkészítést és vizsgáztatást regisztrációs szervezet és oktatásszervező végezhet.

A Menedzser Iroda Kft-t a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a SZ032/1-2-3-5/15/2018 regisztrációs számon tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezőjeként regisztrálta.


Cégünk az alábbi munkakörökben jogosult szakvizsga szervezésére:

 • Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
 • Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
 • Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
 • Tűzoltó vízforrások felülvizsgálatát végzők


A Menedzser Iroda Kft. tűzvédelmi szakvizsgára történő felkészítést és vizsgát szervez Nyíregyházán, illetve amennyiben egy cégtől egy munkakörön belül legalább 10 fő jelentkezik, a tanfolyamot az Önök által megjelölt képzési helyszínen történő lebonyolítással is vállaljuk. Szolgáltatásunk tartalmazza a felkészüléshez szükséges vizsgaanyagot, a vizsgáztatás és az oklevél költségét.

JELENTKEZÉSI LAP

KÉPZÉSEINK MENNYISÉGI, MINŐSÉGI MUTATÓI

A tanfolyami résztvevők célcsoportja: a térségben működő cégek dolgozóinak általános képzését végezzük (választott munkavédelmi képviselők képzése, továbbképzése). 2018-ban eddig egy csoportot indítottunk, választott munkavédelmi képviselők alapképzéséből. A tanfolyamokat önköltséges vagy munkáltató által finanszírozott megoldásokkal szervezzük.

MINŐSÉGPOLITIKA

Legfontosabb céljaink
A Menedzser Iroda Kft. által nyújtott szolgáltatások minőségének legfontosabb jellemzője, hogy a megbízó biztonságvédelme a legszínvonalasabban valósuljon meg a képzésekben résztvevők a legeredményesebb oktatást tapasztalják meg. A legkedvezőbb és egyben legbiztonságosabb konstrukciós feltételeket megteremteni, a törvényekből fakadó oktatási követelményeknek, a megbízók igényeit maradéktalanul, pontosan és szakszerűen kielégíteni. Ennek érdekében az intézmény vezetősége az alábbi alapelvek mellett kötelezi el magát:

 • Eleget teszünk a jogszabályi követelményeknek
 • A piaci igények szerint rugalmasan és rendszeresen fejlesztjük aktuális képzési kínálatunkat, gyakorlatorientált képzési formák, korszerű tartalmú és modulrendszerű tematikák és oktatási módszerek kialakításával és megvalósításával.
 • Elvárjuk, hogy az oktatóink ismerjék és alkalmazzák a legfrissebb szakmai ismeretanyagot. Legyenek tudatában, hogy munkájuk minősége, alapvetően befolyásolja intézményünk megítélését.
 • Az oktatás magas színvonalát az alkalmazott tananyagok minőségének és a képzés technikai hátterének rendszeres ellenőrzésével a tapasztalatok visszacsatolásával és fejlesztésével is biztosítjuk.
 • A képzésben érintettektől kapott elégedettségi visszajelzések alapján a fejlesztési javaslatokat a gyakorlatba a lehető leghamarabb átültetjük.
 • Minőségpolitikánkat – kapcsolódó minőségcéljainkat – alkalmazottaink bevonásával alakítjuk ki, és a vezetés által elfogadott változatot ismertetjük számukra.
 • A vezetés tudatában van a Társaság szolgáltatásainak minőségéért és megbízhatóságáért viselt felelősségüknek, ezért minőségpolitikánk céljának tartják az oktatási tevékenység teljes körű szabályozását. A vezetés, a minőséggel összefüggő feladatként kezeli a személyzet folyamatos képzését és ellenőrzését, valamint az önértékelésen alapuló rendszer folyamatos fejlesztését.

A Társaság minden munkatársa ismeri, érti és sajátjának érzi a minőségpolitikai célkitűzéseket, ezeket felelősségteljes munkával kívánja megvalósítani. Munkatársainktól elvárjuk, hogy a napi és a hosszú távú tevékenységükkel járuljanak hozzá az általunk közvetíteni kívánt magas színvonalú értékteremtő képzési folyamatok megvalósításához. A Társaság minden beszállítójától és alvállalkozójától elvárja, hogy az együttműködés során a minőségpolitikánkban előírtakat figyelembe vegye. A Minőségpolitikánk nyilvános, megtekinthető.

Ügyfélszolgálati idő, ügyfélszolgálatunk elérhetősége: lásd "kapcsolat" menüpont alatt.

Nyíregyháza, 2018. február 1.

Mandrik István

ügyvezető igazgató

Munkavédelmi képviselő képzés jeletkezési lap
Munkavédelmi képviselő képzés jeletkezési lap
Tűzvédelmi szakvizsga jelentkezési lap
Tűzvédelmi szakvizsga jelentkezési lap
Felnőttképzési engedély 1/2.
Felnőttképzési engedély 1/2.
Felnőttképzési engedély 2/2.
Felnőttképzési engedély 2/2.
Programszakértői engedély
Programszakértői engedély
Honlap készítés