Aktualitások

2000.10.14
A munkabalesetek kivizsgálása

A munkabalesetek kivizsgálása

A leggondosabb felügyelet mellett is bármikor megeshet, hogy valakivel baleset történik a munkahelyén. Ennek bekövetkezte után pedig a munkaadónak kötelessége kivizsgáltatni a balesetet, amelynek során az előidéző okokat és összefüggéseket derítenék fel. Persze ezt a vizsgálatot nem végezheti el akárki. A munkabaleseteket minden esetben munkavédelmi képviselő vizsgálja ki.

A munkavédelmi képviselő képzés alaposan felkészít a munkabalesetek kivizsgálásának a feladatára. Ide speciális kompetenciák kellenek, ezért is szükséges, hogy képzett szakember végezze a vizsgálatot. Hiszen ennek során a megállapításokat részletesen rögzíteni kell, és munkabaleseti jegyzőkönyvet kell felvenni. Ennek tartalma kell, legyen a munkáltató és a sérült adatai, illetve helyet kaphat benne még a sérült munkaköre, a baleset súlyossága, a védő- és a jelzőberendezések alkalmassága, a szükséges intézkedések és azok felelőse, a végzett tevékenység, a baleset leírása és okai, illetve a munkaeszközök, anyagok, környezet közrehatása a baleset bekövetkezésében. Az ily módon elkészült jegyzőkönyv pedig nem csak a munkáltatót illeti meg, hanem a sérültet is, vagy ha ne adj isten haláleset történt, akkor a közvetlen hozzátartozóját.

A munkabalesetek kivizsgálása szükséges a munkaképtelenség megállapításához és az egészségbiztosítás kifizetéséhez is. De ettől eltérő más funkciója is van a jegyzőkönyv elkészültének. Ugyanis az okok és összefüggések felderítése lehetőséget ad arra, hogy olyan munkakörülményeket teremtsenek, amelyekkel a jövőben elkerülhetőek lehetnek a megtörtént balesethez hasonló esetek. A munkáltatónak így lesz lehetősége felszámolni az összes veszélyforrást, ill. az összes olyan körülményt, amely a baleset bekövetkezését előidézheti.

Honlap készítés