Aktualitások

2009.07.04
A gazdálkodó szervezetek tűzvédelme Budapesten is fontos

A gazdálkodó szervezetek tűzvédelme Budapesten is fontos

Nem csak a nagy vállaltoknál lényeges a tűzvédelmi intézkedés, a kis és közép vállalatokra is ugyanúgy érvényes a törvény által megszabott jogszabályok betartása. Amennyiben gondos odafigyeléssel tervezzük meg a tűzvédelem folyamatát sok emberi életet és értékes vagyontárgyat menthetünk meg.

Az aktuális jogszabályok értelmében, minden olyan gazdálkodó szervezet köteles tűzvédelmi tanácsadót alkalmazni, amennyiben a vállalat robbanásveszélyes osztályba tartozik és meghaladja a feldolgozott veszélyes anyag az 5000kg/litert. Továbbá, ha tűzveszélyes anyagot tárol a vállalat a telephelyen és az meghaladja az 1000 m2-t erre akkor erre szakosodott szakembert kell, hogy alkalmazzon. Abban az esetben is tűzvédelmi tanácsadóra lesz szükség, ha az alkalmazottak száma egy területen belül meghaladja a 100-tól 2000 főt, illetve ha olyan személyeket alkalmazunk, melyek mozgása korlátozott és a csoport száma meghaladja a 20 főt. A gazdálkodó szervezetek kötelesek megfelelő oktatást biztosítani a munkavállalóknak, ahol a képzés keretén belül megtanulják a tűzvédelmi szabályzatokat és a tűzvédelmi készülékek használatát.

Minden munkahely, illetve telephely tűzvédelmi tervvel kell, hogy rendelkezzen, amely megtervezése gondos szervezést igényel. A munkahely bejáratánál jól látható helyen kell, hogy feltüntessük a tűz és robbanásveszély jelzéseket és a munkavállalókra vonatkozó szabályzatot, melyet vészhelyzet esetén szigorúan be kell, hogy tartsanak. Ugyanitt kell megjelölnünk a tiltó rendelkezéseket is. Biztosítani kell a tűzvédelmi eszközöket, mint pl. tűzoltó készülék. Minden munkavállaló munkába állása előtt tűzvédelmi szakvizsgát kell, hogy tegyen, hogy bármilyen eshetőségre fel legyen készülve és a jogszabályoknak megfelelően járjon el.   

Honlap készítés