Aktualitások

2010.01.07
A veszélyes hulladékok szállítása

A veszélyes hulladékok szállítása

Azon vállalatok, melyek veszélyes árut vagy hulladékot termelnek, annak szállítását és minden hozzá kapcsolódó tevékenységet fokozott figyelemmel kell, hogy elvégezzenek.

A jogszabályok szerint minden olyan vállalatnak, melyek veszélyes árut, vagy hulladékot állítanak elő kötelezően igénybe kell, hogy vegyék egy ADR tanácsadó szolgáltatását. Az ADR tanácsadó az lehet, aki a jogszabályoknak megfelelően szakmai képesítéssel rendelkezik. Az ADR tanácsadó egy olyan képesítésen vesz részt, ahol megismerik az alkalmazandó előírásokat, és a szállításhoz szükséges tudnivalókat. Egy ilyen tanácsadó az aktuális jogszabályok szerint jár el, és a vállalkozó figyelmét felhívja minden egyes változtatásara. A tanácsadó biztosítja, hogy a veszélyes anyagokkal a lehető legbiztonságosabban járjanak el. A veszélyes áruk szállítása olyan tevékenység, amely a lehető legprecízebb munkát és odafigyelést igényli. A legkisebb mulasztás is katasztrófával végződhet. Az ADR tanácsadó a szállítás minden mozzanatát figyelemmel kíséri.

Egy tanácsadóra, akkor is szükségünk lehet, amikor a veszélyes anyagot ideiglenesen tárolnunk kell a telephelyen. Ebben az esetben a tanácsadó minden kötelező óvintézkedést elrendel, tűz és robbanásveszély, vagy a mérgezés elkerülése érdekében. Az áru vagy a hulladék becsomagolásánál, töltésénél, ürítésénél, vagy be és kirakodás esetén is fontos, hogy jelen legyen egy ADR tanácsadó és figyelemmel kísérje a munkafolyamatot, hogy minden a lehető legbiztonságosabb módszerrel történjen. A veszélyes anyagok szállítását megelőzően szükséges, hogy az ADR tanácsadó elvégezze az áru vagy a hulladék besorolását. Az effajta besorolást követően megállapítható az áru veszélyességének foga, milyen óvintézkedésekre és csomagolásra lesz szükség, milyen veszélyek a jellemzőek.

Honlap készítés