Aktualitások

2016.03.23
Munkavédelmi kisokos

Munkavédelmi kisokos

A munkavédelem legfőbb célja a munkahelyi balesetek, foglalkozási ártalmak és a munkahelyi megbetegedések megelőzése.

A munkavédelem, munkáltató legfőbb feladata, azáltal, hogy biztosít egy olyan munkahelyi közeget, melyben a munkavégzés által a legkisebbre csökkentik a balesetek és a különböző kockázatokat. A munkáltatónak, mindig az aktuális törvény szerint kell, hogy eljárjon. A munkavédelem szabályzatai a szervezett munkavégzésre, és a munkavállalókra vonatkoznak. A munkavédelem fejlesztése az mellett, hogy a munkavállalók biztonságosabb közegben dolgozhatnak, még megtakarítást is hoz a munkáltatónak. Amennyiben egy új vállalkozásba kezd, vagy csak szeretne teljes mértékben megfelelni a munkavédelmi előírásoknak, akkor az erre szakosodott szervezetek tanácsot nyújthatnak a munkavédelmi és egészséget nem veszélyeztető szabályzatok betartásában. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munka feltételei és annak megvalósításnak a módja és a jogszabályok betartása.

 Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltatónak kötelessége a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz üzemeltetése előtt kellő odafigyeléssel eljárni, oktatásban részesíteni a munkavállalókat és betanítani az új eszközök biztonságos használatára. A munkáltatónak kötelessége minden munkavállalónak védőeszközt biztosítani, ha veszélyes és kockázatos a munkavégzés helye. Rendszeresen meg kell győződni arról, hogy a munkafeltételek megfelelnek a követelményeknek. Amennyiben bármilyen veszélyt észlelünk, amely veszélyeztetheti egészséget és biztonságos munkavégzést, a munkafolyamatot meg kell szakítanunk és ki kell vizsgálni, és el kell hárítani a veszélyforrást.

Honlap készítés